Englishčesky
Domů
Historie
  •Knihopis v ÚKS
  •Clavius
  •Zpřístupnění
  •Výhledy
  •Návrh smlouvy
Incunabula
Knihopis digital
Slovník knihtiskařů

Knihopis Digital - zkratky

České prvotisky a staré tisky (1476-1800) on-line.

Zkratky institucí uchovávajích staré tisky. Řazeno podle měst.

A-B, C-F, G-J, K-N, O-P, R-S, T-Ž

Athenai Národ.K. Národní knihovna
Bamberg StB Staatsbibliothek
Banská Bystrica B.Bálent soukromá sbírka
Banská Bystrica Diec.K. diecézna knižnica
Banská Bystrica M. múzeum
Banská Bystrica Městs.K. Městská knihovna
Banská Bystrica MK Městská knihovna
Banská Štiavnica DištrSlovUčÚstEv. učitelský ústav… zkratka nevysvětlena
Banská Štiavnica K.ev.lyc. Knižnica evanjelického lýcea dnes ve správě SBM
Banská Štiavnica K.ev.lyc. -pri gymn. Knižnica evanjelického lýcea dnes ve správě SBM
Banská Štiavnica MA Městský archiv
Banská Štiavnica SBM Slovenské banské múzeum
Banská Štiavnica Slov. banské M. Slovenské banské múzeum
Beckov Frant.K. františkánská knihovna
Bechyně Frant.K. františkánská knihovna
Bechyně M. Muzeum
Bechyně MSpol. Musejní spolek
Bělá pod Bezdězem M. Muzeum
Benátky u Litomyšle V.Trávníčková soukromá sbírka
Benešov M. Muzeum
Benešov OA Státní okresní archiv
Benešov Reál.gymn. reálné gymnázium
Berlin BdUngInst. Bibliothek des Ungarischen Instituts
Berlin Öffentl. wissenschaft. Bibl. Öffentliche und wissenschaftliche Bibliothek
Berlin StB  (nebo SB) Preußische Staatsbibliothek v Knihopisu: Preuss. Staatsb.
Berlin UB Universitätsbibliothek
Berlin-Neukölln RixdA   z dodatků, nerozvedena
Beroun M. Muzeum
Betlehem PA, USA MorA. Moravian Archives z dodatků
Blatná M. Muzeum
Blatná Zám.K. Zámecká knihovna
Bojkovice M. Muzeum
Bonn UB Universitätsbibliothek
Boskovice M. Muzeum
Boskovice MSpol. Musejní spolek
Bozkov u Semil Fr.Tichánek soukromá sbírka
Bozkov u Semil M. Muzeum
Bratislava Arpád Oszvald soukromá sbírka
Bratislava Boris Bálent soukromá sbírka
Bratislava Ev.círk.K. evangelická církevní knihovna shodné s Lyc. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava Ev.círk.K. = EvCirkK evangelická církevní knihovna shodné s Lyc. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava Ev.círk.K. L. evangelická církevní knihovna shodné s Lyc. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava Ev.círk.K. Šimkova evangelická církevní knihovna shodné s Lyc. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava Ev.círk.K. teol. evangelická církevní knihovna shodné s Lyc. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava Ev.círk.K. V. teol. evangelická církevní knihovna shodné s Lyc. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava Frant.K. františkánská knihovna
Bratislava Hist.ústav SAV Historický ústav Slovenské Akademie věd
Bratislava Imrich Kotvan soukromá sbírka
Bratislava Ján Čaplovič soukromá sbírka
Bratislava Ján Mišianik soukromá sbírka
Bratislava Janata soukromá sbírka
Bratislava K.Hudec soukromá sbírka
Bratislava K.Slov.ev.bohosl.fak. Knižnica slovenskej evangelickej bohosloveckej fakulty
Bratislava K.Slov.ev.bohosl.fak. v Modre Knižnica slovenskej evangelickej bohosloveckej fakulty
Bratislava KMS Knižnica Matice slovenskej
Bratislava KSK Knižnica Slovenskej univerzity v Bratislavě též KSU
Bratislava KSU Knižnica Slovenskej univerzity v Bratislavě též KSK
Bratislava KUK   z Knihopisu
Bratislava Lyc. K. Lyceálna knižnica v Bratislave shodné s Ev. círk. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava Lycej.K. Lyceálna knižnica v Bratislave shodné s Ev. círk. K., dnes ve správě ÚK SAV
Bratislava NSU Knižnica Slovenskej univerzity v Bratislavě též KSU
Bratislava Štúrova K. Štúrovská knižnica ?
Bratislava UK Univerzitná knižnica v Bratislave samostatná instituce, která není totožná s knihovnou Univerzity Komenského, jejíž oficiální název je Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
Bratislava ÚK.SAV Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied z Knihopisu
Bratislava ÚSL SAV Ústav slovenskej literatúry SAV
Bratislava-Modra K.Slov.ev.bohoslov.fak. Knižnica slovenskej evangelickej bohosloveckej fakulty
Braunsberg B.d.S.-Akademie Bibliothek der Staats-Akademie
Bremen StB Staatsbibliothek
Brno ABM Archiv města Brna
Brno Aug.Kl. Augustiniánský klášter
Brno Aug.Kl. spr. Augustiniánský klášter (z dodatků)
Brno Fr.Černý soukromá sbírka
Brno Gymn. gymnázium
Brno Gymn.-V aleji gymnázium
Brno Gymn.-V aleji 14 gymnázium
Brno I.reál.gymn. 1. reálné gymnázium v knihopise často jako I. reál. gymn. II
Brno IV.reál.gymn. 4. reálné gymnázium
Brno J.Vobr soukromá sbírka
Brno Kapuc.Kl. kapucínský klášter
Brno Kl.minoritů klášter minoritů
Brno Knihovna J.Mahena Knihovna Jiřího Mahena
Brno M. Muzeum
Brno Měst. A. Archiv města Brna
Brno MMB Městské muzeum (Muzeum města Brna)
Brno MSpol. Musejní spolek
Brno MZA Moravský zemský archiv
Brno MZA A. Moravský zemský archiv
Brno MZA-Mitrovského K. Moravský zemský archiv - knihovna Mitrovského
Brno MZK Moravská zemská knihovna (dříve Universitní knihovna)
Brno MZM-Hud.A. Moravské zemské muzeum
Brno Slov.sem.MU Slovanský seminář Masarykovy univerzity v Brně
Brno St.Ped.K. Státní pedagogická knihovna? z dodatků: SPK
Brno Stát.A. Státní archiv z Knihopisu
Brno ÚEF ČAV Etnologický ústav? z Knihopisu, nevysvětlena
Brno UK Univerzitní knihovna dnes MZK
Brno ÚLP   z Knihopisu, nevysvětlena
Brno UPM   z dodatků, nevysvětlena
Brno Úst.jaz.a lit.ČAV Ústav jazyků a literatur ČSAV z Knihopisu
Brno Viktor Pospíšil soukromá sbírka
Brno Zem. A. Moravský zemský archiv
Brno ZUK Univerzitní knihovna? v Knihopise odkazují ZUK viz NUK, což ale rozvádějí jako Národní a univerzitní knihovna v Praze...
Broumov Klášter.gymn. klášterní gymnázium
Broumov Klášter.gymn. = Hradec Králové: SVK klášterní gymnázium zřejmě v SVK HK
Broumov Klášter.gymn. K klášterní gymnázium
Březnice Děkan. děkanství
Bučina R.Medek soukromá sbírka
Bučovice A. archiv
Bučovice Gymn. gymnázium
Bučovice M. Muzeum
Budapest AMNM A Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest BU zřejmě univerzitní knihovna zkratka nevysvětlena
Budapest EK Egyetemi Könyvtár "Universitní knihovna, Eötvös Loránd Tudományegyetem = Universita Eötvöse Loránda"
Budapest Frant.K. františkánská knihovna
Budapest M Regni Hung Museum ?
Budapest M. Muzeum
Budapest M.Tud.Akad.K.   z dodatků: MTAK
Budapest MNM Museum Nationis Hungaricae
Budapest Orsz. Könyvforgalmi és Bibl. Központ Országos Könyvforgalmi és Bibliografiai Központ
Budapest Orsz.Széchényi K. Országos Széchényi Könyvtár Národní Széchényiova knihovna
Budapest UK Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár univerzitní knihovna
Budyně nad Ohří Jandovo M. soukromá sbírka
Butoves u Jičína St.Hlava soukromá sbírka
Bystřice pod Hostýnem M. Muzeum
Bystřice pod Hostýnem Zákl.škola základní škola