Knihopis KPS - logoNárodní knihovna - logo

Knihopis - obrázek - strip

 

KPS - Databáze Knihopis,kterou spravuje a provozuje Národní knihovna ČR, představuje elektronickou verzi publikací: Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II. (eds. Z.V. Tobolka, F. Horák, B. Wižďálková), Praha, 1939-1967 a E. Urbánková. Soupis prvotisků českého původu. Praha, 1986. Databáze obsahuje bibliografické záznamy českojazyčných starých tisků vydaných v letech 1501-1800 a také bohemikálních inkunábulí, jež byly vytištěny na území Čech mezi lety 1476-1500.

KPS navazuje na svého předchůdce databázi Knihopis-Digital, kterou založil a provozoval Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. V březnu 2015 tuto databázi převzalo Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Od roku 2016 je KPS součástí projektu: Knihověda.cz: "Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800" a spolupracuje s Knihovědným oddělením Knihovny AV ČR. Další charakteristiku databáze KPS naleznete na stránkách: Informace o bázi.

 

Vstup do KPS-Databáze Knihopis

 

Další zdroje:
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století (Zdeněk Václav Tobolka, František Horák a Bedřiška Wižďálková) - digitalizovaná verze
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - Dodatky (Zdeněk Václav Tobolka, František Horák, Emma Urbánková, Bedřiška Wižďálková, Vladimír Jarý a Jan Andrle) - digitalizovaná verze
Incunabula - obrazově-textový soupis českojazyčných prvotisků a Spurií z let 1476-1500 (provozovatel Kabinet pro klasická studia AV ČR)
Slovník českých a slovenských knihtiskařů Karla Chyby - elektronická databáze vzniklá podle původní tištěné předlohy (provozovatel Kabinet pro klasická studia AV ČR)